Thông báo nghỉ lễ 2/9/2020

     Kính gửi quý khách hàng !

Căn cứ thông báo số 131/TB -ICD ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư và Phát triển (ICD ) về lịch nghỉ các ngày lễ năm 2020.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh và dịch vụ Ô tô Long Biên – Long Biên Ford thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên và quý khách hàng. 

      Thời gian nghỉ lễ:– CBCNV nghỉ 01 ngày:  Thứ tư, ngày 02/09/2020.– Thứ năm, ngày 03/09/2020, CBCNV trở lại làm việc bình thường.

     Công tác trực, chuẩn bị nghỉ Lễ:

 – Các phòng ban, bộ phận chủ động thông báo kế hoạch nghỉ Lễ của Công ty tới các khách hàng và đối tác.

  – Các phòng bộ chận tổ chức làm vệ sinh, niêm phong kho tàng, các phòng làm việc, trang thiết bị…đảm bảo an toàn an ninh, PCCC, đảm bảo an toàn trật tự và phòng chống cháy nổ trước kỳ nghỉ Lễ.

 – Phụ trách các phòng, bộ phận có trách nhiệm trực điện thoại 24/24h, kịp thời xử lý công việc đột xuất. Trường hợp phải điều động nhân viên thực hiện các yêu cầu về công việc, phải thông báo cho hành chính nhân sự.

Nhận được thông báo này đề nghị Trưởng/phó các phòng, bộ phận phổ biến đầy đủ tới CBNV và có trách nhiệm phối hợp thực hiện cùng với phòng Hành chính nhân sự.